Architektonické profily

  • Úvod
  • Architektonické profily

      Originalitou každého interiéru je jeho jedinečné dispoziční uspořádání, ve kterém se jednotlivé detaily dají zvýraznit hrou světel a stínů, podtrhující jeho hloubku a dynamičnost. Vhodně zvoleným profilem tak můžete zvýraznit a nasvítit jakýkoliv prostor nebo detail v interiéru a podtrhnout tím jeho svébytnost a prostorové vnímání vůči svému okolí.

Nechte za Vás působit hru světel a stínů…